Algemene voorwaarden 2020-03-02T14:00:30+00:00

Algemene voorwaarden

Deelname aan de trainingen van Sterk Trainingen betekent dat je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

Inschrijfvoorwaarden
Voor de definitieve inschrijving vindt indien gewenst een intakegesprek plaats. Dit gesprek is vrijblijvend, zodat je rustig kunt overwegen of dit is wat je zoekt voor jezelf of voor je kind. Na dit gesprek kun je je inschrijven voor de training. Door inschrijving verplicht je je tot betaling van het volledige lesgeld, ook als je de lessen niet of slechts gedeeltelijk bijwoont.

Kosten en betaling
De kosten van de cursus van 7 lessen worden besproken bij aanvang van de cursus. Bij een individuele begeleiding geldt er een ander tarief.
De betaling moet uiterlijk 2 weken voor aanvang van de eerste lesdag van de cursus in zijn geheel zijn voldaan of in twee termijnen waarbij de eerste termijn 2 weken voor aanvang van de cursus en de tweede termijn voor aanvang van de 6e cursusdag betaald moet zijn. Hiervoor ontvangt je een factuur per e-mail. Het verschuldigde bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL15 INGB 0664 6742 08 t.n.v. Hr G de Vries o.v.v. training Sterk Trainingen. Hiervoor ontvang je bij aanvang van de cursus (en indien van toepassing halverwege de cursus) een factuur per e-mail. Het lesgeld kan 1 x per jaar worden aangepast. Hiervan word je tijdig op de hoogte gesteld.

Opzeggen
Wanneer je je daadwerkelijk hebt ingeschreven voor de cursus is opzeggen niet meer mogelijk. Het is belangrijk om de hele training af te maken. Ook wanneer je de groepslessen volgt. Je bent deel van een groep, en vertrouwen en veiligheid is belangrijk. Er vindt alleen restitutie van lesgeld plaats, indien door omstandigheden de cursus niet kan worden afgemaakt (bijv. bij een blessure elders opgelopen waardoor je de oefeningen niet zou kunnen doen. Hiervoor is wel een doktersverklaring nodig). Bij twijfel kun je altijd met ons overleggen. Het is ook mogelijk om de cursus dan op een ander moment opnieuw te volgen.

De training en de trainingsruimte
Het is belangrijk om op tijd te komen. De ruimte is vanaf 15 minuten voor de training geopend. Probeer uiterlijk 10 minuten voor aanvang aanwezig te zijn. Draag kleding waarin je je goed kunt bewegen. Wanneer de training start, gaat de buitendeur dicht vanwege onze veiligheid. Mobiele telefoons moeten worden uitgezet tijdens de training. Er is is een aparte dames- en herenkleedkamer. Verlies en diefstal van kostbaarheden is voor eigen risico van de client. Neem ze dus niet mee. Je kunt je (uitgezette) telefoon wel in de trainingsruimte neerleggen. De trainingsruimte mag alleen op blote voeten of sokken worden betreden.

Lesdatum
Sterk Trainingen houdt rekening de met basisschoolvakanties (regio Noord). Er wordt dan geen lesgegeven, evenals op nationale feestdagen. In overleg met de cursisten en docent kunnen er in de schoolvakanties wel lessen worden gegeven, bijv. inhaallessen.

Verhinderd
Bij verhindering wordt het op prijs gesteld dit zo spoedig mogelijk door te geven via een WhatsApp of sms naar Gerson 06-244 09 161 of Renate 06-171 56 896 zodat we ons niet ongerust maken. Mocht een les onverhoopt niet door kunnen gaan, dan hoort u dit zo snel mogelijk. Er wordt dan op een later tijdstip een vervangende les aangeboden.

Gezondheid / medische informatie
Indien je een blessure hebt of een ander lichamelijk ongemak, laat dit dan altijd aan de docent weten voordat je aan de training begint. Dan kunnen de oefeningen worden aangepast aan jouw mogelijkheden. Bij fysieke klachten adviseert Sterk Trainingen eerst een arts te raadplegen. Sterk Trainingen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade of opgelopen letsel van de deelnemer. Wanneer de trainingen worden gedaan voor een school of bedrijf, waarbij de deelnemer(s) onder hun verantwoording vallen, dan is de school of het bedrijf ook verantwoordelijk eventueel letsel of schade bij de deelnemer.

Aansprakelijkheid
Sterk Trainingen is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen. Evenmin is zij aansprakelijk voor diefstal, verlies en/of vermissing van persoonlijke goederen tijdens de door haar georganiseerde lessen in en om (buiten) de trainingsruimte.